Välkommen till Hamre scoutkår

Hamre Scoutkår har sitt primära upptagningsområde inom stadsdelarna Hamre, Talltorp, Ekberga, Framnäs, Berghamra och Viksäng, men välkomnar också medlemmar från andra delar av staden.

Scoutverksamhet bedrevs i området i dåtida Västerås Scoutkårs regi redan 1952, men då antalet medlemmar och barnkullarna ökade i antal så bildade Hamre Scoutkår och Berghamra Flickscoutkår självständiga scoutkårer 1957.

Dessa två scoutkårer gick 1960 samman till Hamre Scoutkår, som är en av kårerna i Västmanlands Läns Scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet.

VALBORG HAMRE GÅRD 2018

19.00 – KRINGARRANGEMANGEN STARTAR

20.00 – VÄSTERÅS MANSKÖR SJUNGER

20.15 – BRASAN TÄNDS

21.15 – AVSLUTNING MED FYRVERKERI