Välkommen till Hamre scoutkår

Hamre Scoutkår har sitt primära upptagningsområde inom stadsdelarna Hamre, Talltorp, Ekberga, Framnäs, Berghamra och Viksäng, men välkomnar också medlemmar från andra delar av staden.

Scoutverksamhet bedrevs i området i dåtida Västerås Scoutkårs regi redan 1952, men då antalet medlemmar och barnkullarna ökade i antal så bildade Hamre Scoutkår och Berghamra Flickscoutkår självständiga scoutkårer 1957.

Dessa två scoutkårer gick 1960 samman till Hamre Scoutkår, som är en av kårerna i Västmanlands Läns Scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet.

Ansök om att bli medlem i Hamre scoutkår genom att klicka här.

Nu börjar vi snart för terminen

Åk 2-3 Draken börjar onsdagen den 9/9 kl 18.
Åk 4-5 Skogen börjar tisdagen den 8/9 kl 18.30.
Åk 6-8 Skogshuggarna börjar måndagen den 31/8 kl 19.
Åk 9- Hajarna börjar måndagen den 31/8 kl 19.

Välkomna.
Ledarna i Hamre