Pingstläger 2023

Hamre scoutkår inbjuder härmed till sitt 66:e pingstläger PÅ ÄNGSÖ!

LÄGERPLATS:

Dyvikskvarn på Ängsö – vid parkeringen en bit söder om Ängsö slott – alltså där vi brukar vara!

LÄGERTID:

3 – 4 juni för Spårarscouter

2 – 3 – 4 juni för Upptäckare och äldre.

DELTAGARAVGIFT: 100 kr.

Tack vare ett generöst bidrag i statsbudgeten kan vi reducera avgiften för våra scouter. Istället för att betala 250 – 300:- i lägeravgift så kan vi med bidragets hjälp reducera denna till 100:- för alla våra deltagare.

100:- swishas till 123 508 7622 eller

Plusgirokonto 41 33 65 – 8 Hamre Scoutkår, Bankgirokonto 5660–2519 Hamre Scoutkår.