Kopparbo 2023

LÄGERTID:
23 juli- 29 juli för Upptäckare och äldre
26 juli- 29 juli för Spårarscouter

ANMÄLAN:
Anmälan görs senast 7 juni här nedan

DELTAGARAVGIFT:
1300kr för hel vecka
600kr för spårare
Tack vare stadsbidrag (covid) har vi kunnat reducera
deltagaravgiften som annars hade legat 200-300 kr högre.


Lägeravgiften swishas till 123 508 7622 eller
Plusgirokonto 41 33 65 – 8 Hamre Scoutkår,
Bankgirokonto 5660–2519 Hamre Scoutkår.
Betalas senast 27 juni.

TRANSPORT:
Ordnas av deltagarna själva men vi försöker underlätta
samåkning genom att starta ett facebookinlägg ca en vecka
innan lägret där det går att samordna resa.

YTTERLIGARE INFORMATION:
Vi kommer ha kortare informationsmöte under vecka 18:
Tisdag 2 maj kl.19:45, Upptäckare och äldre
Onsdag 3 maj kl. 19:15, Spårare

Lägerbrev 2 med mer detaljerad information kommer under
majmånad.