Välkommen till Hamre scoutkår

Hamre Scoutkår har sitt primära upptagningsområde inom stadsdelarna Hamre, Talltorp, Ekberga, Framnäs, Berghamra och Viksäng, men välkomnar också medlemmar från andra delar av staden.

Scoutverksamhet bedrevs i området i dåtida Västerås Scoutkårs regi redan 1952, men då antalet medlemmar och barnkullarna ökade i antal så bildade Hamre Scoutkår och Berghamra Flickscoutkår självständiga scoutkårer 1957.

Dessa två scoutkårer gick 1960 samman till Hamre Scoutkår, som är en av kårerna i Västmanlands Läns Scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet.

Ansök om att bli medlem i Hamre scoutkår genom att klicka här.

 Åk 2-3 Draken börjar onsdag 19/1 kl 18
Åk 4-5 Skogen börjar tisdag 18/1 kl 18.30
Åk 6-8 Skogshuggarna börjar måndag 17/1 kl 19
Åk 9 – Hajarna börjar torsdag 20/1 kl 19.