Familjescouter – Avdelning Björnarna

Hamres Familjescouter heter Björnarna och är för scouter 3-7 år med förälder. Familjescouterna träffas på ungefär en lördag/söndag i månaden på Hamre Gård mellan klockan 10.00 – 12:00.

Våren 2024

Våren 2024 träffas familjescouterna på följande datum:

  • 24 februari
  • 23 mars
  • 20 april
  • 18 maj

Barn och vuxna tillsammans

Barn och vuxen deltar tillsammans i verksamheten och aktiviteterna som de får vara med på passar både stor och liten.

Den vuxna deltagaren är alltid den som har ansvaret för det medföljande barnet. De vuxna i gruppen ger möjlighet att göra lite mer avancerade aktiviteter då vuxen och barn kan hjälpas åt. De vuxna är lika mycket deltagare som barnen och det är viktigt att planera verksamheten så att både barn och vuxen kan ta en aktiv del i den.

Den som deltar tillsammans med barnet kan vara en förälder, en mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller en annan person som barnet känner sig tryggt med. I Familjescouting är det relationen mellan barnet och den vuxne som ska få utvecklas.

Ledare Familjescouterna

  • Carola Karlsson
  • Stefan Bornedal