Hamre gård

Hamre scoutkår bedriver sina scoutmöten, valborgsfirande, övernattningar och mycket mer på Hamre gård.

På ett sammanträde 1969 fick Lars-Johan och Carl-Ivar av Karin Nilsson i Rytterne höra talas om att kommunen hade Hamre Gård stående oanvänd och kunde det kanske vara något för Hamre Scoutkår? Sagt och gjort- fakta i målet kollades och ganska snabbt stod det klart att Hamre Scoutkår kunde få disponera lokalen. Ett intensivt upprustningsarbete satte igång med Lars-Johan som organisatör och Bjarne Övergaard som teknisk rådgivare och byggmaterialtiggare.

Kåren var just inne i ett expansivt skede så det var inga problem att hitta arbetskraft till arbetet, så lagom till lucia 1970 kunde lokalerna invigas. Då hade väggarna målats, väggar tagits bort, korkmattor rivits och golv slipats. Lyor i källaren hade också så smått påbörjats.

Stugfogdar har genom åren varit: Bjarne Övergaard, Torstein Landa, Nils Fallgren, Börge Lindén, Birgitta Lindén, Karin Porsby, John Blomberg, Gösta Lindström, Åke Brolin, Hilding Backman, Margareta Olsson, Inger Kvick, Vailet Berglind, Torsten Eriksson, Sven-Olov Andersson, Folke Pettersson, Olov Stavlind och Bo Sehlin.

Hamre Gård som är ett av de äldsta husen i våra delar av staden har också sedan 1970 dragit mängder av besökare till det traditionella Valborgsmässofirandet. Hamre Gård har också varit plats för många kurser och träffar i distriktets regi.

Också här har vi hittat en gammal beskrivning i ett fastighetsregister som lyder:

“Adress: Badelunda. Telefon: 310. Areal: Total 173,5 har, därav 88,5 åker, 7,3 skogs- och hagmark. Tax.värde: 100400. Jordart: sandbl. lermylla. Skogsbest.: Barr- och lövskog. Manbyggnaden uppförd 1914. Ladugården uppförd 1868, arbetarbostad 1909, loge 1910. Gården elektrifierad. 7 hästar, 30 kor och 40 ungdjur av SRB-ras. Gården inköptes till släkten 1820, då nuv. ägares farfar Anders Nilsson inköpte den. Sonen, nuv. ägares fader, tillträdde 1842 och nuv. ägare 1867. Ägare: Carl Arvid Andersson f. 1846. Arr.: Erik Hamne, son till ägaren.”

Våra tidigare lokaler

Många lokaler och stugor har vi hunnit utnyttja under de år som Hamre scoutkår har varit verksam.

En del växte vi ur (t.ex. Lillhamre och Soldattorpet), andra miste vi på grund av stadens expansion (t.ex. Hambo och Talltorp) och en del gick arrendet ut på och de skulle försäljas ( t.ex. Enbo och Gräset).

Gemensamt för dem alla är att föräldrar och medlemmar alltid lagt ner ett intensivt och omfattande arbete på att ställa dem i ordning, och på att hålla dem städade och i gott skick. Talltorp som ett exempel lade man under en kort period ner mer än 1200 timmar på för att få det i skick till invigningen.

Hamreskolan, Källarlokalen – Vinggatan och Församlingslokalen i Soldatkyrkan är exempel på andra lokaler än här bredvid uppräknade där Hamre Scoutkår bedrivit verksamhet.