Avdelningar

Ålder 3- 7 år Familjescouter

Möten en söndag i månaden kl 10-12

Åk 2-3 Spårare/Miniorscout

Möten på onsdagar kl 18 – 19.30

Åk 4-5 Upptäckare/Juniorscout

Möten på tisdagar kl 18.30 – 20.00

Åk 6-8 Äventyrare/Patrullscout

Möten på måndagar kl 19 – 20.30

Åk 9- Utmanare/Seniorscout

Möten på torsdagar kl 19 – 20.30